Contact

De wijkraad kan bereikt worden per email: secretaris

Of per post:
Wijkraad Horstlanden Veldkamp
Postbus 255
7500 AG Enschede

Vragen/klachten publieke ruimte: enschede/openbare ruimte

Website vragen: webredactie

Wijkkrant Horstlanden Veldkamp: redactie

Wijkkrant Horstlanden Veldkamp: adverteren