Inzameling van herfstbladeren in uw wijk.

Net als vorig jaar ruimt de gemeente in twee rondes de herfstbladeren op in uw wijk. De eerste ronde in november of december en de tweede ronde begin 2017. De gemeente plaatst informatieborden voor de ophaalronde in uw wijk, zodat u weet in welke week u het blad in uw wijk kwijt kunt. Hieronder leest u meer over de aanpak van de gemeente en wat u zelf kunt doen met het blad in uw buurt.

Tijdens de bladvalperiode verzamelt de gemeente het gevallen blad op daarvoor geschikte plekken in uw wijk. Op het moment dat het meeste blad van de bomen is gevallen wordt vervolgens het verzamelde blad machinaal opgehaald. De gemeente maakt daarbij vanaf dit jaar dus gebruik van informatieborden met de tekst “Deze week ruimen wij het blad bij u in de wijk”. De borden worden aan het begin van uw wijk geplaatst op hoofdwegen. Dit zodat u beter weet in welke week in uw wijk het blad wordt opgehaald. 

Het ophalen van het blad gebeurt ook dit jaar dus weer in twee rondes. In het najaar vindt de grootste ronde plaats. Begin 2017 vindt de tweede ronde plaats, waarin het dan nog achtergebleven blad wordt verzameld en opgehaald. De gemeente probeert daarbij de overlast en onveiligheid door vallende bladeren zoveel mogelijk te beperken Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid. Hoofdwegen en hoofdfietspaden worden dus als eerste bladvrij gemaakt.

Wat u zelf kunt doen met uw verzamelde bladeren
In de week dat het blad in uw wijk wordt opgehaald mag u bladeren op de verzamelplaatsen (plekken waar u ziet dat de gemeente zelf het verzamelde blad neerlegt) of op de grasstrook neerleggen. Dat mag voor zowel bladeren uit uw eigen tuin (als de groene container vol zit of er geen mogelijkheid is voor een composthoop) als voor bladeren die u verzamelt bij bijvoorbeeld het zelf bladvrij maken van uw straat. Let daarbij in elk geval op de volgende aandachtspunten:

  • Maak niet te hoge bladhopen;
  • Bewaar wat afstand tot eventuele bomen; 
  • Zorg dat er geen takken bij het blad zitten;

Want dan kan de gemeente het blad niet goed ophalen. 

Houd daarnaast ook rekening met het volgende:

  • Bladeren worden niet meer opgehaald als u deze na de ophaalweek op verzamelplekken of het gras neerlegt. 
  • Er worden net als vorig jaar geen bladkorven meer geplaatst. 

In alle gevallen blijft de veiligheid van de openbare ruimte belangrijk. De gemeente neemt bij onveilige situaties maatregelen. Daarom vraagt de gemeente u om onveilige situaties, zoals door bladeren van bomen, te melden via de gemeentelijke website. 

Meer informatie