Word ook vrijwilliger bij AutoMaatje!

ANWB AutoMaatje binnenkort in Enschede!
Veel mensen willen graag eens naar de stad ofeen familielid bezoeken. Vaak is dit, door problemen
met het vervoer, een probleem. Als mensen niet veel contacten hebben en ook niet meer mobiel zijn kan eenzaamheid het gevolg zijn. Er is weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele senioren of anderen met een beperking. Bij de Burenhulpdienst begeleiden wij mensen naar het ziekenhuis en huisarts maar voor vervoer voor sociale contacten hadden wij nog geen aanbod.

Nu is er AutoMaatje!
ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk
leven. Als vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto, tegen een kleine kilometervergoeding,
minder mobiele plaatsgenoten. De professionals van ANWB en Alifa Welzijn Ouderen bieden het AutoMaatje platform waarop dit mogelijk is.

Wilt u een AutoMaatje worden voor minder mobiele plaatsgenoten?
Wij nodigen u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over AutoMaatje.
Tijdens deze bijeenkomst hoort u wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.
Aan het einde van de bijeenkomst kunt u dan besluiten of u zich aanmeldt als AutoMaatje.

U kunt zicht aanmelden voor de informatiebijeenkomst op  woensdag 18 april om 13.30 uur.
Alifa Welzijn Ouderen,
Pathmossingel 202,
7513 CM Enschede.
Voor meer informatie of aanmelding:
Theo Jongman - Ilse van Heerwaarden
tel. 053 432 01 22
E-mail: welzijnouderen@alifa.nl.