Bestuursvergadering wijkraad

locatie:
gebouw van Alifa
Pathmossingel 200
Enschede

Begindatum: 
24-05-2018