Bestuursvergadering wijkraad

locatie:
gebouw van Alifa
Pathmossingel 200
Enschede

Begindatum: 
23-08-2018