Nationale ombudsman komt naar Overijssel

Nationale ombudsman komt naar Overijssel
In gesprek met inwoners, overheidsinstanties en intermediairs

Van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 april zijn de Nationale ombudsman en zijn team in Overijssel. Overijssel is de zesde halte van een provincietour door heel Nederland. Tijdens deze tour wil de ombudsman met zoveel mogelijk mensen in gesprek. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: 'Ik ben benieuwd hoe mensen de dienstverlening van hun gemeente, de Belastingdienst, het CJIB, UWV of een andere overheidsinstantie ervaren. Waar lopen zij tegenaan, is er misschien iets misgegaan? Bijvoorbeeld op het gebied van toeslagen, uitkering of schuldhulpverlening? Ik hoor graag wat er in Overijssel speelt. En mogelijk kunnen we al meteen helpen. Daarom roep ik mensen op vooral langs te komen bij onze bus of op ons spreekuur.’

De Nationale ombudsman in Overijssel
Nationale ombudsman en Veteranenombudsman Reinier van Zutphen komt samen met een team van medewerkers met een gele Amerikaanse schoolbus naar Overijssel om kennis te maken met inwoners, instanties en bestuurders. Iedereen is van harte welkom bij de bus voor informatie over de Nationale ombudsman, om een vraag te stellen of een klacht over de overheid voor te leggen. Ook is er bij de bus gelegenheid om kennis te maken met Reinier van Zutphen.
De bus staat op woensdag 11 april van 11.00-14.00 uur op de Oude Markt in Enschede. Op vrijdag 13 april staat de bus van 11.00-14.00 uur op het Broederenplein in Deventer.
Daarnaast houdt het team van de ombudsman op woensdag 11 april een spreekuur in Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim (de bus en Reinier van Zutphen zijn daarbij niet aanwezig).
Werkbezoeken

De Nationale ombudsman gaat in Overijssel op werkbezoek bij verschillende overheidsinstanties en intermediairs. Zo spreken de Nationale ombudsman en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer met de mensen achter een project voor armoedebestrijding in de gemeente Enschede, gaat de ombudsman langs bij het Landelijk Incassocentrum van de Belastingdienst in Enschede en spreekt hij met Overijsselse bestuurders. Op donderdag 12 april legt de ombudsman werkbezoeken af aan onder meer de Overijsselse waterschappen en Veteranenontmoetingscentrum Vechtdal in Hardenberg. Het team van de ombudsman legt deze dag werkbezoeken af aan Overijsselse gemeenten en instanties.

Onderzoek naar burgerinitiatieven
Op de eerste dag van zijn tour door Overijssel, woensdag 11 april, publiceert de Nationale ombudsman een onderzoek naar burgerinitiatieven. Burgers die zelf de publieke ruimte inrichten, de veiligheid in de wijk bewaken of het vervoer van de ouderen uit het dorp naar het ziekenhuis ter hand willen nemen, krijgen daarbij in meer of mindere mate te maken met gemeente, waterschap of provincie. Dat levert nieuwe uitdagingen en vraagstukken op voor de overheid. Hoe geeft de overheid burgerinitiatieven bijvoorbeeld voldoende ruimte voor eigen ideeën? En hoe zorgen ze ervoor dat ze ook rekening houden met de belangen van andere inwoners? Met zijn onderzoek wil de ombudsman aangeven wat burgers van de overheid mogen verwachten rond burgerinitiatieven en daarvoor uitgangspunten vaststellen.
Over de Nationale ombudsman Wie een probleem heeft met een overheidsinstantie zoals de Belastingdienst, het CJIB, de gemeente, UWV of de politie, en er met die instantie niet uit komt, kan terecht bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman helpt mensen op weg om het probleem aan te pakken, kan een onderzoek instellen naar een klacht en kan indien nodig doorverwijzen naar het juiste adres.

De Nationale ombudsman is een onafhankelijk instituut dat klachten behandelt over de overheid. Jaarlijks weten 35.000 mensen hem te vinden. Reinier van Zutphen is de Nationale ombudsman. Hij is benoemd door de Tweede Kamer.