Werkzaamheden aan de Johan ter Horstlaan

Afgelopen maandag is begonnen met de werkzaamheden aan de Joh. Ter Horststraat.