Nieuwsbrief juli Enschede Energie

Nieuwsbrief juli 2018     
 
 
Enschede Energiebus weer op de weg
De Enschede Energiebus toert weer volop door Enschede. We gaan in de aankomende week op Winkelcentrum Zuid (Wesselerbrink) staan tegenover "DIE GRENZE".

Vervolgens zijn we aantal weken op vakantie, waarna we eind augustus weer gaan uitrijden.

De Energiebus is een initiatief van de coöperatie Enschede Energie, de coöperatie van voor en door Enschedeërs. Deze wil Enschede zo duurzaam mogelijk maken, én de inwoners goedkope stroom aanbieden. Daarover vertellen we u graag meer in de bus. Maar ook kunt u er advies krijgen over andere aspecten van duurzaamheid, zoals isolatie en energiebesparing. Daarvoor wordt samengewerkt met Duurzaam Thuis Twente, de Twentse Energiegroep, Tonzon, Reimarkt en enkele andere partners.
 
 
Tweede project binnenkort in productie

Na Twente Milieu heeft Enschede Energie nu haar tweede project gerealiseerd, samen met Energie Coöperatie Buitengebied Enschede (ECBE). Het is een zonnestroominstallatie bij agrarisch bedrijf Pipers aan de Zuidesmarkerrondweg. De 498 panelen liggen al op de daken van drie varkensstallen.
Ze worden eind juli aangesloten, waarna de panelen gemiddeld zo’n 130.000 kWh stroom per jaar gaan opwekken (gelijk aan het stroomverbruik van zo’n 40 huishoudens).

Vader en zoon Pipers ondernemen dit project samen met Enschede Energie en ECBE om hun bedrijf te verduurzamen en een flinke bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale samenleving. Tegelijkertijd wordt de bedrijfsvoering ook aangepast: “installaties die veel stroom verbruiken, kunnen we nu overdags aanzetten zodat we de opgewekte stroom van de zonnepanelen optimaal gaan benutten.”
 
 
Financieel participeren in de projecten

Het tweede project is financieel mede mogelijk gemaakt door leden van de coöperatie die certificaten hebben gekocht. Voor dit project zijn die inmiddels niet meer beschikbaar. Maar vanaf september ontwikkelen we zeven nieuwe projecten waarvoor ook nieuwe certificaten worden uitgegeven.

Vanaf € 100,- kunt u daaaraan meedoen. Bij deelname ontvangt u een rendement van 5% rente op uw inleg over een looptijd van 15 jaar. De certificaten worden in 15 jaar afgelost.
Én u draagt zo bij aan een duurzamere samenleving in Enschede. We informeren u hier t.z.t. nader over.
 
Zeven nieuwe projecten: aan de slag!

Eind juni ontvingen we van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de goedkeuring voor de subsidie voor een zevental nieuwe projecten: drie zonnedaken in de stad en vier zonnedaken in het buitengebied.

Dat betekent dat we ook hiervoor aan de slag gaan. We zullen er veel werk voor moeten verzetten, samen met de partners van ECBE. Langzaam ontwikkelen we ons tot een professionele organisatie. Letterlijk: want dit overstijgt de inzet die bestuur en vrijwillers kunnen leveren. Daarom gaan we bezien of we een geschikte betaalde kracht kunnen aantrekken.
 
Resultaten Twente Milieu

Het zonnedak op Twente Milieu levert door het zonnige weer meer dan geraamd.
De panelen hebben vanaf 1 februari zo’n 132.000 kWh opgewekt. Dit is gelijk aan 60 ton CO2 minder in de atmosfeer. We dragen dus nu al goed bij aan een duurzame samenleving in Enschede.
 
Nieuws uit het Stadhuis

Het nieuwe college zet nadrukkelijk in op gebruik van duurzame energie. De gemeente wil dat Enschede in 2050 klimaatneutraal is. Verwacht wordt dat alle inwoners en bedrijven daar aan bijdragen.

In het coalitie-akkoord (gesloten door Burgerbelangen, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie) staat onder andere als doelstelling voor de komende 4 jaar:

-  toename van opwekking duurzame energie in de gemeente met 8%;

-  ondersteuning van grootschalige zonneparken van gemiddeld 40 ha per jaar;

-  geen zonneparken op de boling en oostkrans van de Usseleres;

-  mogelijk maken van 3 windmolens (bij Grolsch, Marssteden en Boeldershoek);

-  bij onvoldoende realisatie van zonneparken worden extra windmolens mogelijk gemaakt.

Zie voor het hele coalitie-akkoord: https://www.enschede.nl/sites/default/files/Coalitieakkoord%202018-2022%20BBE%20D66%20VVD%20PVDA%20CU.PDF

Het nieuwe college wordt op 17 juli in een openbare raadsvergadering geinstalleerd.
 
Nieuwe AVG-wetgeving

Op 25 mei is de nieuwe AVG-wetgeving ingegaan. Doel hiervan is het versterken en uitbreiden van privacyrechten van consumenten, in ons geval de coöperatieleden en nieuwsbriefontvangers.

Op de website hebben we een privacy statement geplaatst waarin aangegeven wordt hoe we als Enschede Energie om gaan met privacy. U kunt het statement vinden door hier te klikken.
 
 
ALV in september

Het duurt nog even, maar het kan geen kwaad deze datum alvast te noteren in uw agenda:
24 september vanaf 20:00 uur vindt de tweede Algemene Ledenvergadering van de coöperatie plaats.

Agenda en verdere informatie volgen later. We hopen dat u er bij kunt zijn om zo te vernemen wat de actuele ontwikkelingen zijn en om uw stem te laten horen en mee te beslissen in de coöperatie.
 
 

Boulevard 1945-3
7511AA Enschede
Tel. 053-2030427
info@enschede-energie.nl
https://enschede-energie.nl

 
 
Facebook
 
 
EE
 
 
=OM
 
Deze e-mail is verstuurd aan h.vd.heyden@enschede.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.• Voor een goede ontvangst voegt u tim.rozeboom@enschede-energie.nl toe aan uw adresboek.
Laposta e-mailmarketing