Bijeenkomst Vergroenen van je Straat

Beste mensen,

 

Ben je al bezig met een groen project, of heb je een leuk idee om de buurt te vergroenen?

Kom dan naar deze avond en ontmoet anderen die ook ideeën en plannen hebben op dit vlak.

Deze bijeenkomst gaat over de gevolgen van klimaatverandering in de stad en wat jij als inwoner van de stad kunt doen om de stad leefbaarder te maken.

De Groene Loper wil initiatieven die bijdragen aan een ‘groene’ stad ondersteunen en onderlinge samenwerking stimuleren. Zo wordt Enschede groener én socialer.

 

Wanneer  woensdagavond 28 november, inloop vanaf 19.00 uur (start programma 19.30 uur)

Waar        Stichting Beien, Meeuwenstraat 160, 7523 XZ Enschede

Voor wie  bewoners en organisaties uit Enschede e.o.

Opgeven  graag vóór 22 november met een mail naar groeneloperenschede@gmail.com

 

Programma

19.00u Inloop met koffie en thee

19.30u Opening met een toelichting op de Groene Loper Enschede, de stand van zaken.

19.45u De zeepkist: heb je een idee en/of mooi initiatief? Deel dat dan met de aanwezigen.*

20.00u Groen kan niet zonder blauw en blauw kan niet zonder groen!

             We worden in Enschede steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Vooral dit jaar was het extreem: nog nooit was het zo droog, warmterecord na warmterecord is verbroken en als                    het regende ging het zo hard dat er wateroverlast met schade ontstond.

              Jeroen Buitenweg (waterschap Vechtstromen) geeft een toelichting op de situatie en mogelijke oplossingen. Als bewoner kun je veel doen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, o.a. door het                    vergroenen van de tuin en straat. Aan de hand van de ‘watertafel’ zie je de effecten van wateroverlast en gaan we met elkaar het gesprek aan.

20.30u De binnentuinen van de flats aan de Rembrandtlaan zijn vergroend. De daken van de flats “zijn afgekoppeld”. Enkele bewoners delen hun ervaringen wat het hen sociaal heeft gebracht.

20.50u Interactie aan de tafel: wat kun/wil jij in de buurt en wat heb je daarvoor nodig?

21.20u Actie bloemenlint voorjaar 2019 en vervolgafspraken

21.30u Afsluiting, met na afloop een drankje

 

*Zeepkist: we verwachten geen gelikte pitches maar zijn wel razend benieuwd wat er op groengebied allemaal kriebelt en ontspruit in Enschede. En andere aanwezigen ook!! Heb je wat te vertellen, te delen of te vragen? Meld dat bij voorkeur bij je aanmelding, dan reserveren we een paar minuten zeepkist voor je.

 

Komend voorjaar organiseren we weer de actie Bloemenlint. Graag willen we weten of jullie initiatief hier aan mee wil werken. Meer informatie wordt tijdens de bijeenkomst verstrekt.

 

Groene Loper Enschede

In Enschede zijn verschillende initiatieven actief met het vergroenen van hun eigen omgeving. Het gaat dan onder andere om buurtmoestuinen, meer groen in de straat of de aanleg van een bloemenlint in de openbare ruimte.

Het project de Groene Loper Enschede stimuleert en ondersteunt dergelijke initiatieven. Wij brengen initiatieven bij elkaar en zetten we gezamenlijke acties op die bijdragen aan een groener Enschede.

 

Binnen de Groene Loper komen alle groene initiatieven samen. Hierdoor bundelen we onze krachten, wisselen kennis en ervaringen uit, betrekken nieuwe partijen en stimuleren nieuwe initiatieven.

Met de Groene Loper willen we bewoners, scholen, instellingen en bedrijven betrekken bij de eigen natuurlijke leefomgeving. We gaan dergelijke initiatieven met elkaar verbinden en zoveel mogelijk mensen in aanraking laten komen met de natuur dicht bij huis.

 

NB: Ken je mensen voor wie deze uitnodiging mogelijk interessant is? Stuur dan deze uitnodiging door.

 

We ontmoeten je graag op woensdagavond 28 november,

 

Met vriendelijke groet,

 

namens de projectgroep Groene Loper Enschede,

 

Angelien Hoppen en Loet van der Heijden