Vragenlijst: Praat mee over nieuwe speerpunten voor Wmo/Jeugdhulp

4 februari 2019

 

De gemeente Enschede heeft de ambitie om een stad te zijn waar iedereen mee kan doen. We willen in het sociaal domein nog beter aansluiten op de zorgbehoefte van mensen. Daarom worden vernieuwde uitgangspunten voor de Wmo en Jeugdhulp opgesteld die richting geven aan het beleid voor de komende jaren. Vorige week heeft u hierover een aankondiging ontvangen.

Bent u zorgprofessional, belangenbehartiger cliëntvertegenwoordiger, wijkteammedewerker of medewerker van de gemeente? Of heeft u op een andere manier van doen met de Wmo of Jeugdhulp? Dan vragen we u om de digitale vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst vragen we uw mening over een aantal belangrijke thema’s voor de Wmo en Jeugdhulp voor de komende periode. Invullen kost ca. 15 minuten.

Eerst meer achtergrondinformatie
U kunt de vragenlijst direct invullen. Ook is het mogelijk om eerst meer achtergrondinformatie te horen of te lezen over hoe de zorg in Enschede geregeld is.

We organiseren daarom een webinar op dinsdag 5 februari om 10.00 uur en donderdag 7 februari om 19.00 uur. Een webinar is een presentatie via internet waarin u live vragen kunt stellen. U kunt de webinar makkelijk volgen vanaf uw werkplek of thuis. Schrijf u hier in en ontvang een persoonlijke kijklink. De webinar is vanaf 8 februari ook terug te kijken via de website. Tijdens de webinar lichten we het volgende toe:

  • Welke soorten zorg bieden we in Enschede aan? Van vrij toegankelijke ondersteuning tot specialistische zorg.
  • Wat zijn de ambities voor het nieuwe Wmo en jeugdhulp beleid?
  • We geven een toelichting op de mogelijke speerpunten van beleid (het onderwerp van de vragenlijst).

Dezelfde informatie kunt u teruglezen in het verhaal 'Het zorglandschap van Enschede'. Voor uitleg of vragen zijn we in de week van 4 t/m 8 februari telefonisch bereikbaar.

Vervolg
Op donderdag 14 maart (van 17.00 tot 20.00 uur) organiseren we een verdiepende sessie waarin we verder met elkaar in gesprek gaan over de speerpunten. U kunt zich hiervoor aanmelden aan het einde van de vragenlijst.

Meer informatie over de planning vindt u in deze informatiekaart.

Vragen?
Fijn dat u de tijd wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden zijn input voor het opstellen van nieuwe speerpunten voor de Wmo en Jeugdhulp.

Heeft u andere vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar sociaal053@enschede.nl.


Met vriendelijke groet,

namens de werkgroep,

Yvon Noordman
Senior beleidsadviseur Sociaal Domein