Van woorden naar daden

Save the date
2 maart van 17.00 - 19.00 uur in gesprek over uitvoeringsafspraken Nieuw Enschedees Welzijn

in gesprek over uitvoeringsafspraken Nieuw Enschedees Welzijn. Na vaststelling van de nota Nieuw Enschedees Welzijn door de gemeenteraad in december, komt nu de volgende fase: de inkoop, uitvoering en verdere ontwikkeling van de acties genoemd in de nota. Anders gezegd: van woorden naar daden.

Eén van de eerste stappen is het maken van nieuwe afspraken voor de uitvoering van het wijkwelzijnswerk in de vijf stadsdelen in Enschede. Dit doen we door een maatschappelijke aanbesteding voor de zomer van 2017 uit te voeren voor het flexibele deel van het budget burgerkracht. Zodat per 2018 een overeenkomst met meerdere jaren wordt gesloten en geimplementeerd.

In gesprek over uitvoeringsafspraken 
We willen de samenwerking van het afgelopen jaar voortzetten. Daarom gaan we graag met u, onze inwoners, welzijnspartners en andere partners uit de wijk in gesprek over de nieuwe uitvoeringsafspraken van wijkwelzijnswerk. Dit doen we tijdens een dialoogsessie op donderdag 2 maart as. van 17.00 - 19.00 uur in Enschede.
De uitnodiging met meer informatie over het programma en de locatie volgt over uiterlijk 2 weken. Voor een hapje wordt gezorgd. Zet de datum alvast in uw agenda!

Vragen?
Heeft u vragen over Nieuw Enschedees Welzijn?
Stuur dan een mail naar welzijn053@enschede.nl