Straatfeest organiseren?

Straatfeest?
Ja, gezellig!..maar hoe regel je dat?
Handleiding bij het organiseren van een straatfeest
Een feestje met de buren, een barbecue of spelletjes voor
kinderen, is een prima middel om de saamhorigheid in de
buurt te versterken. Nu is vaak de eigen tuin te klein om
zo’n feest tot een succes te maken.
Gelukkig kan de gemeente een alternatief bieden door
toestemming te geven om hiervoor een deel van de straat of
andere openbare ruimte te gebruiken.
Grote vraag hierbij is in hoeverre een feest op straat is toegestaan en,
zo ja, wat hiervoor geregeld moet worden. In deze handleiding wordt in het
kort uitgelegd welke voorwaarden er gelden voor een straatfeest en welke
stappen moeten worden genomen om hiervoor toestemming te krijgen.

Hoelang van tevoren moet ik melden
en wat kost dat?

De melding moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan
het evenement bij de gemeente binnen zijn.
Voor een evenementenmelding betaalt u geen legeskosten.

Subsidiemogelijkheden
Via de wijkraad of “Jij maakt de buurt” is het mogelijk om een financiële
bijdrage te krijgen in de onkosten voor het organiseren van het feest.
De bijdrage mag niet worden besteed aan drank en etenswaren,
maar wel voor de huur van bv. springkussens, tenten, e.d. Beschikbaar stellen gemeentelijke materieel
Het is mogelijk om via Stadsdeelbeheer de beschikking te krijgen over
bijvoorbeeld afzetlint, etc.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de gemeente Enschede,
telefoonnummer 14053
of maak een afspraak via
www.enschede.nl