Verslag Openbare Wijkvergadering 6 juni 2019

Weten wat er is besproken en besloten op de laatste openbare wijkvergadering?

Het verslag van wat er aan de orde is geweest op de Openbare wijkvergadering verschijnt voortaan niet meer in de wijkkrant, maar op deze website.

 

Verslag Openbare Wijkvergadering 6 juni 2019

Synagoge, Prinsestraat 14-16 Enschede. Er zijn ongeveer 28 wijkbewoners.

 

1. Opening

Lex Pauka heet iedereen welkom in de Synagoge voor de openbare Wijkraadvergadering.

2. Het verslag van de openbare wijkvergadering van 28 februari 2019 kan niet besproken worden doordat de wijkkrantje nog niet is verspreid.

3. Trimmen in het Volkspark.

Mattijs van den Berg (Sportaal) geeft een toelichting op het gebruik van de trimtoestellen die onlangs geplaatst zijn in het Volkspark. De mooie toestellen worden goed gebruikt en de angst dat ze ongebruikt blijven is ongegrond. Iedereen heeft dat kunnen zien. Mattijs vertelt dat er nu al verschillende groepen gebruik maken van de trimtoestellen en er wordt gratis sportles gegeven. Mattijs laat folders achter waarin precies staat wanneer iets plaats vindt. Mochten bewoners zelf iets sportiefs willen ontwikkelen, dan kunnen ze advies krijgen van Michel van Sluijs (Sportaal). Mattijs besluit zijn verhaal met een advies aan alle bewoners. Laat je niet wegjagen door de bootcampgebruikers, de toestellen zijn voor alle wijkbewoners en niemand heeft het alleenrecht.

Er wordt een vraag gesteld of het mogelijk is om na werktijd te sporten? In de folder staat nu een gezamenlijke activiteit vroeg in de avond. Een andere oplossing zou zijn dat die persoon zelf iets gaat organiseren. Alles kan, want de toestellen zijn 24 uur per dag beschikbaar.

Lex besluit met de opmerking dat Het Volkspark een mooie plek wordt om te vertoeven. De mooie trimtoestellen en daarna lekker biefstukken eten bij het Restaurant Loetje. Alleen de kruidentuin ontbreekt nog, maar daar wordt aan gewerkt volgens een omwonende.

 

4. Gaan wij een wijkbudget geven aan het dakterras van Het Jannink ?

De bewoners van het Janninkscomplex hebben ambitieuze plannen voor een dakterras. Het dakterras is de enige gezamenlijke plek buiten voor de bewoners van 128 appartementen. Een prachtige plek met een zeer indrukwekkend uitzicht op de wijk. Thomas, Rick en Klaas van de bewonerscommissie geven uitleg over het plan. De bedoeling is ondermeer dat er houten banken komen rondom het terras. Ook komt er een nieuwe overkapping. Gekozen is om met duurzaam, 30 jaar houdbaar, hout alles zelf te maken. De Woonplaats, de verhuurder, zorgt voor het jaarlijks onderhoud. Het dakterras is niet openbaar toegankelijk voor de wijkbewoners en dat is wel uitvoerige bediscusieerd in de vergadering. Thomas geeft aan dat De Woonplaats absoluut niet wil dat het dakterras openbaar toegankelijk wordt. De bewoners mogen natuurlijk wel gasten meenemen om te laten zien hoe gezellig het is geworden. De totale kosten (inclusief de besparing van het zelfdoen) voor het project zijn 8000 euro. De

bewonerscommissie heeft al 1000 euro gespaard. Ook ligt er een aanvraag bij de Woonplaats voor 2000 euro. De aanwezigen zijn kritisch, maar opbouwend? Kan het plan niet in verschillende fases worden uitgevoerd? Helaas, het grootste deel is aanschaf van het hout. Alleen de picknicktafels zouden naar de toekomst kunnen worden verschoven. Leidt zo’n mooi dakterras niet tot een fikse huurverhoging? Volgens Thomas is dit gelukkig niet het geval. Kunnen de bewoners niet een bedrag bijdragen? De bewoners gaan alles zelf uitvoeren. Op de brief hebben zich al 13 bewoners aangemeld.

Lex vraagt hoe de aanwezigen over deze aanvraag denken. De bewoners van het Janninkscomplex vragen 2500 euro. Het wijkbudget is om de sociale samenhang te ondersteunen. Ruim 123 bewoners kunnen elkaar ontmoeten op het dakterras en dat betekent dat er meer mensen elkaar ontmoeten dan op menig openbaar speelterreintje in de wijk. De aanwezigen vinden het aangevraagde bedrag te hoog, maar besloten wordt om evenveel te geven als De Woonplaats en een bedrag te reserveren van 2000 euro, als De Woonplaats haar toezegging gestand doet. Dat de plek niet openbaar toegankelijk is wordt voor deze ene keer door de vingers gezien, gelet op het feit dat het dakterras een ontmoetingsruimte is voor het grote aantal bewoners van het Janninkscomplex.

 

 

5. Verslag zitting Raad van State over bouwvergunning Planeta.

Op de begane grond van het voormalige winkelpand/drukkerij Planeta zijn vier appartementen gebouwd. Wat is daar mis mee, zou je denken? De appartementen hebben geen ramen, maar alleen lichtkoepels in het dak voor de ventilatie en lichttoetreding. De kwaliteit is slecht. Brandveiligheid is ook minimaal. Ook lijkt het meer op kamerverhuur/pension dan dat er appartementen worden verhuurd. Afgelopen maandag is er een zitting geweest bij de Raad van State. De omwonenden hebben het gevoel dat er, met name door staatsraad Drop, goed geluisterd is naar de argumenten.

 

 

6. Toekomst Ecocentrum Emma

Susanne Grote geeft een uiteenzetting over onze leuke groene wijk HorstlandenVeldkamp. Ze stelt de vraag aan het publiek welke partij de meeste stemmen had afgelopen verkiezingen? Het blijkt dat de partij Groen Links de meeste stemmen had. Het ecocentrum bestaat al ettelijke jaren en richt zich op duurzaamheidsprojecten in het algemeen. Susanne geeft voorbeelden. Ze heeft Oikos begeleid in de uitvoering van de plannen en een bijdrage geleverd voor de club Kunst Cultuur Overijssel met betrekking tot een streekonderzoek naar onder andere gebruiken. Ook voor de buurttuin heeft Susanne een aanzet geleverd. Het ecocentrum is van oudsher ook een leerbedrijf. Susanne heeft nagedacht over de toekomst van het ecocentrum. Ze zoekt naar nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de regels van het geldend bestemmingsplan. In de wijk HorstlandenVeldkamp is van oudsher veel ambachtelijke bedrijvigheid.

De fietsenmaker en het Indiaas restaurant blijven. De winkel wordt verkleind tot 1000 producten. Ze is van plan om veel spullen met korting te verkopen, zodat er veel ruimte komt voor nieuwe ontwikkelingen. Wijkbewoners kunnen dan bijvoorbeeld een workshop organiseren.

 

 

 

7. Invulling Janninkkwartier (het terrein naast autobedrijf Mazda Kolenaar).

Tanja Rijsman, de wijk-regisseur, is goed op de hoogte van de plannen. De sanering van de grond is afgerond. Rond oktober is de grond bouwrijp. Drie kavels worden ontwikkeld door bouwbedrijf Hegeman. Verwacht wordt dat de verkoop deze zomer nog van start gaat. De kavels van de gemeente Enschede worden ook binnenkort verkocht. Tanja heeft een kavelplan bij zich en geïnteresseerden kunnen dit bekijken. Tanja bevestigt dat er ook

huurwoningen worden gebouwd, maar deze zullen behoorlijk duur worden, denk aan huren van 1200 euro. De uitgangspunten van dit nieuwe woonterrein zijn: klimaatadaptief, groene uitstraling, veel speelgelegenheid, hoogwaardige stedenbouw en autoluw. Autoluw betekent dat er maximaal 1 parkeerplek per woning komt. Deze parkeerplek zal op eigen terrein worden aangelegd. Dédé had al vernomen dat de auto’s onder het flatgebouw worden geparkeerd. Lex vraagt zich af waarom er niet gekozen wordt voor sociale woningbouw. Waarschijnlijk te dure grond is het antwoord van de aanwezigen. Tanja weet wel te vertellen dat de gemeente probeert aantrekkelijke woonmilieus te maken voor de afgestudeerden van Saxion en de UT. Het is een gewaagd project volgens Lex met veel gezamenlijke tuinen. Susanne vertelt dat zij expertise heeft hoe dit gegaan is bij Oikos. Iedere bewoner beschouwt zijn grond als privé. Ze is benieuwd of de gemeente de leermomenten van Oikos heeft meegenomen bij de invulling van het Janninkkwartier. Maak goede afspraken over schuttingen en Wadi’s is haar advies.

 

8. Verkeer en parkeren.

Helaas zijn er geen bewoners van de Mina Krusemanstraat aanwezig. Dit betekent dat Harrie dit punt overslaat omdat dit behoorlijk specifiek is.

Harrie Slump is namens de wijkraad met Henk Hoitink druk in overleg geweest met verkeersdeskundige Christian ter Braack. Wat zijn tot nu toe de geïnventariseerde problemen:

· Twee sluiproutes o.a. de Veldkampstraat /Blekerstraat en de Waldeckstraat/Prinsestaat.

· De verdwenen verkeersdrempel bij de Waldeckstraat

· Het drukke kruispunt bij de Pathmossingel en de 2de Emmastraat. Het kruispunt wordt door veel (schoolgaande) fietsers gebruikt en is onoverzichtelijk.

· De toegang naar de Lidl vanaf de Broekheurnerweg. Fietsers mogen maar vanaf één kant erin. Echter de praktijk is dat zij zich daar niet aan houden en het bord negeren. Harrie geeft aan dat de heer Platvoet een oplossing heeft bedacht voor de fietsers.

· Nu de verkeersdrempels in de fietsstraat 2de Emmastraat ontbreken, wordt er heel hard gereden door asociale bestuurders.

· Het nieuwe Janninkscomplex en de veranderde inrichting van de verkeerswegen e.d.

Volgens Harrie zijn er nog geen concrete resultaten van het overlegz. Met het kleine slimme groepje gaat hij met Christian ter Braack naar de mogelijkheden zoeken voor oplossingen. Christian heeft gezegd dat ze alsnog het stuk Haaksbergerstraat tussen de Lidl en de Zuiderval gaan aanpakken.

Nog enkele aandachtpunten van het publiek:

Ank hoopt dat de Broekheurnerweg ook wordt aangepakt. Thomas Groot van het Janninkscomplex meldt zich spontaan aan voor het werkgroepje verkeer. Mariëlle geeft aan dat het kruispunt Kortenaerstraat / M.H. Tromplaan gevaarlijk is.

 

9. Spel rondom de Slijpsteen.

Lex geeft het woord aan Marieke die vanuit haar werk bij de gemeente Enschede een nieuw bestemmingsplan aan het maken is.

Voor het gebied Getfert – Perik – Hogeland Noord wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In dit bestemmingsplan is ook “de Slijpsteen” gelegen. Voor de gemeente Enschede gaat Marieke van der Heijden aan het werk met een nieuw bestemmingsplan voor de Slijpsteen, het bedrijventerrein waar o.a. Lidl en Gamma gevestigd zijn. De gemeente wil graag weten wat de gebruikers en eigenaren van de situatie daar vinden en wat er mogelijk verbeterd kan worden. De Slijpsteen ligt namelijk vlakbij de nieuwe wijk Janninkkwartier.

Om een goed nieuw bestemmingsplan te maken heeft Marieke dus uw mening nodig, want in dat plan komen de regels die aangeven wat er in de toekomst op de Slijpsteen mag en niet mag. In het bestaande bestemmingsplan staat dat de Slijpsteen een bedrijventerrein is. Maar dat klopt al lang niet meer. Naast de supermarkt (detailhandel) bevindt zich daar bijvoorbeeld ook een besnijdeniskliniek. De ambtenaren zijn benieuwd hoe u over de Slijpsteen denkt. Waar wordt u blij van? Wat is belangrijk voor u? Waar wordt u verdrietig of moe van? Wat wilt u absoluut niet? Wat kan beter en hoe zou dat kunnen?

Lex vindt het behoorlijk verfrissend dat nu de bewoners iets mogen zeggen en dat niet alles bedacht wordt door ambtenaren. Hij wil weten of er gekozen is voor een speciale aanpak.

Dat is inderdaad zo. Marike heeft met haar collegaas een spel ontwikkeld dat bedoeld is om uit te vinden hoe u aankijkt tegen de huidige en de toekomstige situatie op de Slijpsteen. Dat spel gaan we in kleine groepjes spelen. De uitkomst geeft Marieke een beeld van wat u belangrijk vindt, zodat zij dat in het nieuwe bestemmingsplan kan verwerken

Met wie gaan we het spel spelen?

Met alle bewoners die daarvoor belangstelling hebben. Daarnaast hebben wij raadsleden, de wijkregisseur, de omwonenden, de nieuwe bewoners van het Janninkkwartier, de eigenaren en de gebruikers van de bedrijfspanden uitgenodigd.

Waar en wanneer?

Op dinsdag 25 juni komen we bij elkaar in de Synagoge aan de Prinsestraat 14-16. Vanaf 19.00 uur staat de deur open. Het spel begint om 19.15 uur. Rond 22.00 uur verwachten we de bijeenkomst af te sluiten.

 

 

10. Rondvraag.

Anne Lamers vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de flat Macandra. Lex vertelt dat de Wijkraad en de gemeente ook niet zoveel weten. De flat en het pand van IAA (het voormalige Memphishotel) is verkocht aan een Duitse investeerder. Er zou ook al interesse zijn in een diepe achtertuin van een bewoner van onze wijk. Op dit moment is de wijkraad geen partij. Iedereen mag plannen maken, dus ook een Duitse investeerder.

Ook wordt er gevraagd naar de laatste stand van zaken met betrekking tot Rodenbach. Wederom een privaatrechtelijke aangelegenheid, waarbij wij alleen uit informatie van de krant hebben kunnen vernemen dat het onduidelijk is wie het pand nu gekocht heeft. Lex sluit de vergadering om 21.40 uur en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid