Nieuwsbrief De Kop

 

 

Nieuwsbrief week 41

De Kop ontwikkelt!

 

De komende jaren werken wij aan een groen en aantrekkelijk gebied en een bereikbare binnenstad. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wegwerkzaamheden en de bouw van de woontorens.  

 

Hoe ziet die ontwikkeling eruit? Wij nemen u mee in het verhaal van De Kop.

 

 

 

Bereikbaarheid

Op onderstaande kaart ziet u wat de omleidingsroutes zijn en hoe u uw bestemming het beste kunt bereiken. Inrit West van de H.J. van Heekgarage blijft bereikbaar door vanaf de Haaksbergerstraat rechtsaf de Koningstraat in te rijden en de borden aan te houden richting ‘West’ via een speciaal aangelegde weg over het voormalige Dish-terrein. De rotonde is voor al het verkeer volledig afgesloten. Het MST, Makelaar ten Hag en de ITC-toren van de Universiteit Twente zijn via de Koningstraat bereikbaar. 

 

 

Wilt u de laatste updates over de bereikbaarheid ontvangen? Download dan de SMART mobiliteit app bij Google play of de App Store en gebruik de groepscode Werk2019

 

 

 

Planning Haaksbergerstraat

In juni zijn we gestart met de herinrichting van de openbare ruimte in en rondom het projectgebied De Kop. We zijn nu aan het werk in de eerste fase. Deze bestaat uit een gedeelte van de Haaksbergerstraat (rotonde tot afslag MST), de Ripperdastraat, de rotonde en het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen in het gebied. Deze werkzaamheden worden in 2020 voortgezet en duren tot de zomer. Daarna volgen de werkzaamheden aan de tweede fase van de Haaksbergerstraat vanaf de afslag met het MST tot en met de rotonde met de Zuiderval.
 
Het tweede gedeelte van de Haaksbergerstraat stond als laatste fase van het project gepland. We hebben besloten om deze fase naar voren te halen.  De werkzaamheden van fase 1 stoppen namelijk halverwege de Haaksbergerstraat ter hoogte van de afslag met het MST. De busbaan wordt in de eerste fase naar het midden van het wegdek gebracht. We willen zo snel mogelijk de rest van de Haaksbergerstraat op dezelfde manier inrichten, zodat de verkeerssituatie duidelijk is.

 

 

^  Nieuwe situatie Haaksbergerstraat in animatie.

 

Bovendien is de Haaksbergerstraat een belangrijke invalsweg voor auto’s, bussen en hulpdiensten. Werkzaamheden aan deze belangrijke verkeersaders willen we zo snel mogelijk afronden om de verkeershinder te beperken. Daarnaast is het voor ondernemers en omwonenden prettig als de werkzaamheden direct na elkaar plaatsvinden in verband met overlast en beperkte bereikbaarheid.

De omgeving van de Haaksbergerstraat kent waterproblematiek bij hevige regenbuien. Het is één van de grote knelpunten in de stad die we snel willen aanpakken. Bij de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat leggen we gelijk deze waterberging aan.  

> Samenwerking Ten Brinke - Life

 

In maart 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Enschede en LIFE ondertekend voor het project De Kop. Dit was het startschot voor het proces naar een nieuw bestemmingsplan om daaropvolgend de bouw van vier complexen te beginnen.

Samenwerking met een lokale partner 
LIFE heeft altijd de intentie gehad om op een bepaald moment een samenwerking met een ontwikkelende bouwer aan te gaan. Deze strategische partner is inmiddels gevonden in de Ten Brinke Group, een bekend familiebedrijf uit Oost-Nederland dat werkzaam is in onder andere Nederland en Duitsland met een omzet van 950 miljoen euro. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking zal leiden tot een optimale verdere ontwikkeling en uitvoering van dit mooie en ambitieuze project voor Enschede en omgeving. LIFE als creatieve, innovatieve en out-of-the-box denkende Belgische ontwikkelaar in combinatie met een gestructureerd ontwikkelend en bouwend familiebedrijf, al meer dan 100 jaar lokaal verankerd.’, aldus Toon Haverals, CEO van LIFE.

 

 

 

Het vervolg 
De groei van de economie en de daardoor sterk stijgende bouwprijzen maakten dat er nog eens kritisch naar de plannen moest worden gekeken. Hiermee willen LIFE en Ten Brinke voorkomen dat de verkoop- en verhuurprijzen stijgen. Momenteel wordt door LIFE en Ten Brinke Group bekeken hoe zij kunnen toewerken naar een plan waarbij evenwicht is tussen betaalbaarheid enerzijds en architecturale en stedenbouwkundige ambities anderzijds. Aansluitend zal het concept bestemmingsplan aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Stand van zaken werkzaamheden

 

Inmiddels zijn we alweer een paar maanden aan het werk en vorderen een aantal werkzaamheden gestaag, terwijl anderen net beginnen. Hier volgt een korte update. 

 

> Ripperdastraat

 

De werkzaamheden aan de Ripperdastraat verlopen volgens planning. De eerste laag asfalt ligt erop en momenteel is aannemer NTP bezig met de bestrating tussen het Ariënsplein en de M.H. Tromplaan voor de ‘shared space’. In de video legt projectleider Annemiek van den Heuvel uit wat een ‘shared space’ is. Naar verwachting is de Ripperdastraat begin november gereed. 

 

> Rotonde Haaksbergerstraat – Ripperdastraat

 

De rotonde gaat op de schop en verandert de komende periode in een kruispunt met verkeerslichten. Naar verwachting is de kruising rond de zomer van 2020 weer open voor verkeer. 

 

 

> Emmastraat

 

Vanaf de Haaksbergerstraat tot de kruising met de Nassaustraat is de Emmastraat opengebroken. Hier wordt het warmtenet aangelegd en kabels en leidingen worden doorgetrokken. Deze werkzaamheden zijn naar alle waarschijnlijkheid half november gereed. 

 

> Kabels en leidingen

 

De aannemer van de nutspartijen van onder andere gas, water en elektra, zijn gestart op maandag 30 september in de Emmastraat. Hier leggen zij de Warmtebaan Enschede van Ennatuurlijk aan. Ook is aannemer Siers op die datum gestart met twee doorsteken in de Koningstraat. Vanaf dat moment werken zij vanuit de Koningstraat richting de Beltstraat waardoor een halve baan in de Koningstraat afgesloten is en men gebruik kan maken van de tijdelijke weg op het ‘Dish-terrein’.

 

Leuke weetjes...!

  1. De loopbrug die tussen het MST en het Ariënsplein is gevestigd, wordt gesloopt. De vergunning is afgegeven en vanaf deze week verdwijnt de brug uit het straatbeeld.
     
  2.  Langs de nieuw in te richten straten worden maar liefst 162 bomen geplant! Op naar een groener en aantrekkelijker gebied!

 

 

 

Informatie

Kent u inwoners, ondernemers of bezoekers die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Zij kunnen een mail sturen naar dekop@enschede.nl

 

 

 

enschede.nl/dekop