RIBW zoekt vrijwilligers

Beste buurtbewoners,
Zoals u als wijkbewoner van Horstlanden Veldkamp wellicht weet, is RIBW nu ruim twee jaar gevestigd is aan de Janninksweg/Blekerstraat. Een mooi appartementencomplex voor 23 bewoners.
RIBW biedt woonbegeleiding aan mensen met een psychische/psychosociale beperking.
Inmiddels heeft RIBW mede dankzij de wijkbewoners ,zijn plek gevonden in deze wijk.
Er zijn er een aantal mooie initiatieven ontwikkeld in samenwerking met o.a het Pet Paviljoen met de ernaast gelegen moestuinen, het Robsongebouw, de Evangelische kerk, de wijkagent en Jouw Marktkraam aan de Haaksbergerstraat. Hiermee sluiten we goed aan bij de huidige participatiemaatschappij.
Omdat onze bewoners de wens hebben zo veel mogelijk te integreren en te participeren in de maatschappij doen wij hierbij een beroep op u, als wijkbewoner, om na te denken of u als vrijwilliger een steentje bij wil dragen aan de wensen van onze bewoners.
Het leven krijgt meer glans en inhoud wanneer kennis, talenten, gezelligheid etc. gedeeld kunnen worden met anderen.
U bent degene die hieraan bij kan dragen!
U bent die vrijwilliger waar we zo naar uit kijken.
Houdt u van fietsen, koken, dammen, wandelen, zwemmen,
’n gezellig praatje bij een bakje koffie etc.………….. bel ons!

Telefoon Team Blekerstraat: 053-4314740 en vraag naar Carolien of Carien