Inspiratieavonden Enschede wekt op

Op 19 september is de campagne ‘Enschede wekt op’ van start gegaan, dat als doel heeft het aandeel duurzaam opgewekte energie in de gemeente Enschede te vergroten van de huidige 6 procent naar 12 procent in 2030. Om dit doel te bereiken worden inwoners, bedrijven en instellingen opgeroepen zelf energie te gaan opwekken, door bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen op eigen daken. Daarnaast nodigen we hen uit na te denken over locaties in Enschede die geschikt zijn voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Ook organiseren we inspiratieavonden, waarbij we bezoekers meenemen in de wereld van de duurzame energieopwekking. Hierbij brengen we deze bijeenkomsten graag nog een keer onder de aandacht:

De eerste inspiratieavond zal in het teken staan van de recent opgerichte energiecoöperatie Enschede Energie. Deze coöperatie is opgericht door verschillende Enschedese buurtinitiatieven. Onderwerpen die tijdens de avond de revue passeren zijn de ontstaansgeschiedenis van de coöperatie, wat Enschede Energie wil bereiken én wat zij Enschedeërs kunnen bieden.
Deze inspiratieavond zal plaatsvinden op woensdag 23 november van 19.30-21.30 uur bij Prismare in Enschede.

De tweede avond zal worden gewijd aan het thema energielandschappen. De overgang naar een andere energievoorziening zal een groot effect hebben op onze omgeving. Dat was vroeger niet anders. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de manier waarop het landschap door de eeuwen heen door het opwekken van energie is veranderd en de lessen die we daar uit kunnen trekken. We staan ook stil bij de kwaliteiten van het huidige Enschedese landschap. Ten slotte wordt er een toelichting gegeven op een aantal ontwerpstrategieën om duurzame energie in te passen in het landschap: in stand houden, inpassen en transformeren. Deze inspiratieavond zal plaatsvinden op dinsdag 13 december van 19.30-21.30 uur. De locatie voor deze bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt.

Op onze website www.enschedewektop.nl vindt u meer informatie over deze campagne en kunt u zich aanmelden voor bovenstaande bijeenkomsten.