Aangenaam kennismaken met Serkam Demirkol

Serkam is onze wijkagent. Sinds april van dit jaar neemt hij waar voor Kursat Sel. Sommige bewoners zullen hem wellicht kennen of herkenen toen hij door de wijk reed. Soms op de fiets en soms in de auto. Andere bewoners kennen hem omdat ze zijn hulp inriepen. Bijvoorbeeld over problemen met kamerbewoning, begeleid wonen projecten, parkeerproblemen of ruzie met de buren.

Zaken waar hij en zijn collega’s vaak mee te maken krijgen kunnen lang niet altijd door hen worden opgelost. Tenzij er strafrechtelijke kwesties spelen lijkt zijn rol soms meer op die van een maatschappelijk werker dan van een politieagent die streng moet optreden. “We signaleren en bieden een luisterend oor en vragen dóór. En waar wij het niet kunnen oplossen verwijzen we door naar de wijkcoach of Mediant of andere specialisten”, aldus Serkam. En soms moet de wijkagent eerst met andere overleggen om te kijken wat de beste aanpak is. Maatwerk dus.

Naast zijn werk als wijkcoach is hij regelmatig met een collega op stap. Of hij wordt ingeschakeld bij de ME, zoals eerder dit jaar tijdens de demonstraties van de boeren in Den Haag. Geen dag is hetzelfde. En juist de diversiteit in het werk geeft hem de kick. Gevraagd naar zijn ervaringen in deze tijd zal het niemand verbazen dat hij spanningen in gezinnen noemt. Mensen zitten soms de hele dag op elkaars lip en dat vraagt veel geduld, dat niet altijd op te brengen is. Soms krijgt de wijkagent een signaal van de buren. En dan vraagt het de nodige tact om bij het betreffende gezin binnen te komen, te zien wat er aan de hand is en hoe de mensen geholpen kunnen worden.

Vanzelfsprekend komt het gesprek ook op het vuurwerk dat al een tijdje her en der in de stad wordt afgestoken. Binnenkort wordt er in de wijk een zogenaamde schouw gehouden om te kijken waar vuurwerkgevaarlijke objecten zijn. Als bewoners zelf menen dat er in hun buurt voorwerpen zijn die risico’s met zich meebrengen wanneer er vuurwerk bij wordt afgestoken kunnen ze dat melden bij de gemeente of een mailtje naar de wijkagent sturen. “Pas goed op jezelf en je buurt, zegt Serkam tenslotte, én schroom vooral niet om ons te bellen op 0900-8844 of mail naar serkan.demirkol@politie.nl. Beter een keer te vaak dan een keer te weinig.”