Budget aanvragen

De wijkraad heeft een wijkbudget van de gemeente gekregen. In 2020 gaat het om ongeveer 26.000 euro. Iedereen in de wijk met een goed idee kan een plan indienen. Wilt  u een aanvraag indienen voor uw plan of idee? Klik hier voor het aanvraagformulier. Als u eerst meer wilt weten kunt u contact opnemen met secretraris@horstlandenveldkamp.nl.

Waar moet het plan globaal aan voldoen? Het moet gaan over iets dat de leefbaarheid in de wijk ten goede komt, iets dat de wijk sportiever, groener of veiliger maakt. Denk daarbij ook aan culturele activiteiten. Als wijkraad vinden wij het belangrijk dat er meer mensen uw idee een goed idee vinden. Dat kunt u aantonen door een handtekeningenlijst bij uw plan te voegen.

Aanvragen tot 1.000 euro handelt de wijkraad zelf af. Als het gaat om meer geld dan gaan we daarover in gesprek met de bewoners in de Openbare wijkraadvergadering om een besluit te kunnen nemen dat aansluit bij de wensen van de bewoners. De wijkraad heeft een beperkt budget, dus is het raadzaam om ook andere sponsoren (Oranjefonds, sponsorloop) te interesseren voor uw idee. Vaak lukt dit heel goed. De wijkraad vindt het ook belangrijk dat de aanvragers duidelijk maken wat ze zelf bijdragen aan de uitvoering van hun plan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanplanten en onderhouden van een groenvoorziening. Wilt u daar meer over weten? Stuur een mail aan voorzitter@horstlandenveldkamp.nl.

Regels voor het aanvragen van budget voor feestjes

Per straat kunt u maximaal 150 euro aanvragen. Het bedrag mag niet worden gespendeerd aan eten en drinken. Maar wel aan het huren van materiaal dat de feestvreugde verhoogt, zoals een springkussen. De wijkraad heeft een grote partytent die u gratis kunt lenen en u kunt, afhankelijk van de beschikbaarheid, gebruik maken van de ruimte in het Robsonpand. Organiseer een bijeenkomst, een tentoonstelling of een andere activiteit voor de buurt en de wijkraad helpt u bij het vinden van onderdak.

Wilt u een aanvraag indienen voor uw plan of idee? Klik hier voor het aanvraagformulier.

Wijk overschrijdende ideeën

Een idee kan ‘wijk overschrijdend’ zijn. Denk bijvoorbeeld aan een activiteit die meerdere wijken ten goede komt, zoals de jaarlijkse kerststal. Voor dat soort aanvragen is er het potje ‘Initiatiefkracht’. Als u daar een beroep op doet beslissen de wijkraden Centrum en omliggende wijken samen of het budget wordt toegekend. Naast de geldende spelregels voor de  wijkbudgetten wordt bij aanvragen voor budget uit Initiatiefkracht gekeken of

– het initiatief zich niet beperkt tot één wijk
– of het idee innovatief/vernieuwend is
– of het idee de eigen kracht versterkt en
– of het idee voldoende draagvlak heeft.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? Bel dan de secretaris op 06 13 98 70 71 of stuur een mailtje naar secretaris@horstlandenveldkamp.nl.

Spelregels van de gemeente met betrekking tot wijkbudgetten

Activiteiten en projecten voor een aanvraag voor wijkbudget moeten gaan over

 • een schone en hele leefomgeving of
 • het vergroten van het veiligheidsgevoel of
 • het stimuleren van wijkdiensten voor hulpbehoevenden of
 • het stimuleren van duurzaam gedrag of
 • het bevorderen van de leefbaarheid of
 • het bevorderen van de sociale samenhang of
 • het bevorderen van de arbeidsparticipatie

De gemeente vindt dat ingediende projecten niet aan alle voorwaarden hoeven te voldoen. Eén of meer is genoeg. Maar…

 • het initiatief mag niet strijdig zijn met de wet en de gemeentelijke regelgeving en
 • het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders en
 • het initiatief dient geen privé-belang en
 • bewoners treden op als opdrachtgever en
 • de aanvrager toont aan dat er draagvlak is voor het initiatief, bijvoorbeeld met een handtekeningenlijst en het initiatief moet haalbaar zijn.

Op de website van KEI Kenniscentrum stedelijke vernieuwing vindt u  informatie over wijkbudgetten, die in het verleden of nog steeds worden ingezet in Nederland.

Aanvraagformulier wijkbudget

  Vul de datum in als dag - maand - jaar (dd-mm-jjjj).
  * Verplichte velden