Skip to main content

Verslagen

Hier vindt u de verslagen van de openbare wijkvergaderingen die we in 2019 hebben gehouden. In 2020 konden we door de beperkingen die ons door de coronacrisis worden opgelegd geen openbare bijeenkomsten organiseren. Om u toch geïnformeerd te houden over de wijkactiviteiten geven we u hieronder een indruk van de bestuursbesluiten in coronatijd.

Wat doet de wijkraad in coronatijd?

Hieronder krijgt u een idee van zaken die besproken en besloten zijn in de periode maart tot en met juli 2020, met een stilteperiode i.v.m. de crisis. Buurt-BBQ’s en zaken waarin te weinig voortgang is geboekt, en dat zijn er nogal wat, heb ik niet meegenomen.

Verkeer
We spraken uitvoerig over de verkeersproblemen in de wijk. Denk aan de Emmastraat die volgens sommigen meer een racestraat is dan een fietsstraat. Of aan het kruispunt Haaksbergerstraat/Broerheurnerweg. Vergeet ook het fietspad niet dat vanaf Aldi naar de gevaarlijke uitgang aan de Emmastraat loopt. Onze verkeerscommissieleden Henk Hoitink en Geert Klement hebben heel wat ideeën om de situatie te verbeteren. We besluiten alle verkeerskwesties bij elkaar te pakken en daarover in gesprek te gaan met Maarten Minkjan, de verkeerskundige van de gemeente. Dat heeft als eerste resultaat dat de verkeersdrempel in de Waldeckstraat, die verdwenen was om wateroverlast te beperken, tot vreugde van de bewoners weer terugkomt. Wij stonden al klaar met het wijkbudget, maar niet nodig de gemeente betaalt.

Aanvragen uit wijkbudget
We bespreken de aanvragen voor geld uit het wijkbudget. Anneke Coops en Elles de Wit hebben een plan voor een kunst-in-de-wijk markt op een weekend in het volgende voorjaar. Een exacte datum hebben ze nog niet, maar die melden we tijdig. Xander Siers wil goaltjes laten plaatsen om de kinderen in zijn buurt een plezier te doen. De wijkraad wil eerst wat meer info voordat ze deze aanvraag goedkeurt. Rodinne Dijkstra van het Suikerhuisje komt met een ambitieus plan voor een bakschooltje waar kinderen, groot en klein, arm en rijk samen aan de slag kunnen. De wijkraad staat in principe positief tegenover deze plannen maar wil wel weten of er draagvlak is en wat het gaat kosten. Geert Klement vraagt of de letters boven het Robsonpand in de oude luister kunnen worden hersteld. De buren vinden dat, op een enkeling na, een goed plan. De wijkraad besluit samen met Mark van Loon te kijken of het kan en wat het gaat kosten. Elles de Wit heeft gevraagd of het elektriciteitskastje bij Regenboog 3 een aantrekkelijker uiterlijk kan krijgen. Haar buren vinden dat een goed idee. De wijkraad keurt het gevraagde budget goed. Jet Broekstra heeft het inmiddels uitgevoerd. De wijkraad is sinds 2018 in gesprek met woningcorporatie Domijn over de vraag of er op het Robsonpand zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Daarmee zou het pand en misschien ook een deel van de woningen die daarnaast gebouwd worden van stroom voorzien kunnen worden. Het blijkt dat de aanhouder wint. Domijn heeft groen licht gegeven voor dit plan. Nu praten we verder met Domijn over de realisatie.

Adviesaanvragen
De wijkraad wordt regelmatig gevraagd om advies uit te brengen over bestemmings- en bouwplannen. Op die manier blijft de wijkraad betrokken bij wat er aan bouwprojecten loopt. Denk aan de ombouw van het ziekenhuis tot Connect U aan het Ariënsplein, aan het terrein naast het Robsonpand, de invulling van het Janninkskwartier en het terrein dat van de Tromplaan tot de Emmastraat in handen is van Solidare, de nieuwe eigenaar. Soms gaat het om iets kleins, zoals het plan voor twee woningen aan de Broekhuernerweg 26-28. Daar hebben we een negatief advies over uitgebracht. We denken namelijk dat de gevaarlijke verkeerssituatie ter plekke nog onoverzichtelijker wordt. Het woord is nu aan de stadsdeelcommissie.

Over wat er besloten is op de bestuursvergadering van begin september bericht ik u op de website en in de wijkkrant. Of, en dat zou nog mooier zijn, op de volgende openbare wijkvergadering.

Lex Pauka

Overzicht verslagen