Parkeerprobleem Mina Krusemanstraat lijkt onoplosbaar

Namens de wijkraad van HorstlandenVeldkamp reageer ik op het bericht in Tubantia van 12 oktober; ‘Parkeeroverlast kan zo niet langer’.

Daarin wordt de indruk gewekt dat de wijkraad onverschillig staat tegenover de aanzienlijke hinder die de bewoners van de Mina Krusemanstraat hebben als ze hun auto’s willen parkeren. Het tegendeel is waar. Al jarenlang stelt de wijkraad alles in het werk om dit probleem op te lossen. Helaas maken de regels, die de gemeente hanteert, dat onmogelijk. Zolang er geen meerderheid in een straat of plein kiest voor betaald parkeren blijft dit probleem bestaan.

Bewoner Anne de Wit beklaagt zich volgens de krant over het feit dat de wijkraad niet reageert op haar e-mail over dit probleem. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar het is zacht gezegd onwaarschijnlijk. Zowel de secretaris als de voorzitter reageren altijd op klachten van bewoners. En zij maken daarbij altijd duidelijk dat dit soort parkeerproblemen alleen opgelost kunnen worden in overleg tussen bewoners en de gemeente.

Misschien is het tijd dat de gemeente besluit in de hele wijk HorstlandenVeldkamp betaald parkeren in te voeren. Dat kost de bewoners wel wat. Maar geldt dat niet voor veel dat ons leven aangenamer maakt?

Lex Pauka
Voorzitter wijkraad HorstlandenVeldkamp