Parkeerprobleem Mina Krusemanstraat opgelost?

Het ziet er naar uit dat het parkeerprobleem in het ‘hofje’ aan de Mina Krusemanstraat vanaf 1 januari 2022 opgelost is. Dat is het resultaat van een overleg tussen de bewoners in de persoon van de heren Vlashof en Bruinewoud , Iwan Bult, de wijkregisseur namens de gemeente en Lex Pauka, namens de wijkraad HorstlandenVeldkamp. In goed overleg besloten zij om in oktober 2021 een enquête te houden onder de bewoners van het ‘hofje’. De verwachting is dat meer dan de helft van de bewoners zich zal uitspreken voor betaald parkeren. Blijkt dat zo te zijn dan wordt betaald parkeren vanaf 1 januari ingevoerd in het ‘hofje’.

Maar dat is niet alles
De partijen die aan tafel zaten realiseren zich dat het probleem in het ‘hofje’ dan is opgelost, maar de parkeerproblemen in de wijk nog niet. Want veel van de mensen die hun auto nu nog in de Mina Kruseman achterlaten zullen uitwijken naar gebieden daaromheen waar gratis geparkeerd mag worden. Het bekende waterbedeffect. Dat betekent dat de bewoners in dat gebied dezelfde parkeeroverlast zullen ervaren.

Parkeeroverlast blijft de wijkbewoners dwarszitten
Vandaar dat de wijkraad met de gemeente in overleg is over het houden van een enquête onder alle wijkbewoners, die in gebieden wonen waar gratis geparkeerd kan worden. Zo’n enquête is voor het laatst in 2013 gehouden. Destijds bleek een meerderheid voor betaald parkeren te zijn. Maar de waarde van de enquête werd in twijfel getrokken en vervolgens veranderde er niets. Behalve de parkeerdruk in de wijk die alleen maar toeneemt. Dus zou het zo maar kunnen dat er opnieuw een meerderheid is voor betaald parkeren. Als dat zo is kan in de hele wijk betaald parkeren ingevoerd worden en is een taai probleem eindelijk opgelost. We houden u van het verdere verloop op de hoogte.