Verhalen van de Wederopbouw

Verhalen van de Wederopbouw is een film-drieluik met verhalen over de Wederopbouw van de wijk Horstlanden -Veldkamp. Het is het vervolg op de film Het Bombardement, een film over het bombardement van 22 februari 1944, waarbij 40 mensen in de wijk omkwamen.

Wat er aan vooraf ging
Stichting Cultuurgoed kondigde in 2019 een film aan over de Wederopbouw van de wijk. Hiervoor werden oproepen in de wijkkrant gedaan die mensen aanmoedigde om met hun verhalen te komen. Met bewoners uit verschillende delen van de wijk zijn rondetafelgesprekken gehouden waarin herinneringen werden opgehaald. Het verhaal van de één bracht herinneringen bij de ander boven. Vervolgens zijn een tiental wijkbewoners benaderd om hun herinneringen aan de periode 1945–1970 voor de camera te vertellen. Verhalen die onze wijk zoals wij die nu kennen in een heel ander perspectief plaatsen. De verhalen zijn geïllustreerd met fotomateriaal uit diverse bronnen, waaronder familiealbums.
Niet alleen de wijk, maar heel Nederland veranderde. Annegreet van Bergen, journalist en schrijver van onder andere de bestseller Gouden Jaren heeft voor de voice-over de verhalen van de buurtbewoners in breder perspectief geplaatst. De voiceover is ingesproken door Nathalie Baartman. Addy Scheele, opgegroeid in de wijk en ooit lid van de Textielbeat-band Ronal Four, maakte de muziek bij de film.

Drieluik
Verhalen over de Wederopbouw kent drie delen. Deel 1 gaat over Bouwen en Wonen, deel 2 over Werken en Winkels en Deel 3 is een verzameling van Jeugdherinneringen. Het is een levendige film geworden vol persoonlijke en vaak vermakelijke verhalen van mensen die in de wijk wonen of hebben gewoond. De film is niet alleen voor de bewoners uit de wijk interessant, de verhalen zijn ook voor de rest van Nederland herkenbaar.

Verbinding
De films geven een nieuwe blik op de moderne woonwijk Horstlanden-Veldkamp, die na de oorlog nog een woon-werk wijk was met volop winkels en zelfs grote fabrieken tussen de woonhuizen. De verwachting is dat de films ook gesprekken tussen wijkbewoners oplevert over hoe de wijk was en nu is. Op de website van de wijk kunnen wijkbewoners en
ex-wijkbewoners ook hun herinneringen eventueel met foto’s toevoegen. Voor de basisscholen in de wijk wordt met beelden uit de films een speurtocht door de wijk ontwikkeld.
Hou voor ontwikkelingen daarom de website www.horstlandenveldkamp.nl in de gaten!

Vertoning Deel 1: Bouwen en Wonen op 22 februari!
De geplande openluchtvoorstelling op het grasveld in de wijk De Groene Bogen zomer 2020 werd door de corona onmogelijk. Omdat een voor iedereen toegankelijke vertoning door corona nog steeds niet aan de orde is, moet de vertoning nu op een andere manier vorm krijgen.
Op 22 februari 2021 om 13.15 uur, precies 77 jaar na het bombardement op de wijk, wordt de film beschikbaar op de website van de wijk en op andere platforms. Het tweede deel over Werken en Winkels en het derde deel met Jeugdherinneringen zijn ook grotendeels gemonteerd. We hopen deze zomer – mits corona het toelaat – alle drie de delen alsnog in een openluchtbioscoop in de Groene Bogen te vertonen.

De films zijn een initiatief van stichting Cultuurgoed en zijn mede mogelijk gemaakt door de wijkraad Horstlanden Veldkamp, Forum Erfgoed Enschede, Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Erfgoedvereniging Heemschut, Rabobank Enschede- Haaksbergen, provincie Overijssel, gemeente Enschede en het VSB fonds.

stichting Cultuurgoed
info@stichtingcultuurgoed.nl
Peter van Roosmalen
Patrick Drijver