Stop het dumpen van afval in de stad

Kitty Veenstra van Wijkraden Enschede vraagt alle inwoners de petitie over het tegengaan van het dumpen van afval in de stad te ondertekenen. De wijkraad HorstlandenVeldkamp ondersteunt deze actie. U ook?

Maak dan van de gelegenheid gebruik en ga naar https://afvalenschede.petities.nl/ om de petitie te ondertekenen.